คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | มาตรฐาน / คู่มือ การปฏิบัติงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ใบบืมพัสดุครุภัณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใบบืมพัสดุครุภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐาน / คู่มือ การปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการเยี่ยมประเมินและรับรองโรงพยาบาลตาม YFHS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (การเบิกจ่ายสื่อ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย