คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

   
เรียงลำดับข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.1 | การเข้าสู่ระบบ
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/1 | คำชี้แจง
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/2 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/3 | ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแม่วัยรุ่น
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/4 | ส่วนที่ 2.2 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในครอบครัว
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/5 | ส่วนที่ 2.3 ข้อมูลก่อนการตั้งครรภ์
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/6 | ส่วนที่ 2.4 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และคลอด
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/7 | ส่วนที่ 3.1
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/7 | ส่วนที่ 3.1 ข้อมูลมารดาและบุตร (เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.3 | การเรียกดู/แก้ไข/ลบ/และการ Export ข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.4 | การดูรายงานเบื้องต้น
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/8 | ส่วนที่ 3.2 การดำเนินชีวิตหลังคลอด
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
14.01.2021
| Ep.1 | การเข้าสู่ระบบ
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.2 | คำชี้แจง
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.3 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.4 | ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.5 | ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตั้งครรภ์ และการแท้งของผู้ป่วย
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.7 | รายการที่บันทึก/สรุปรายงาน/ดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด