คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการของกลุ่มงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์แท้งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายสมสุข โสภาวนิตย์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สมสุข_แบบฟอร์มDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางปิยรัตน์ เอี่ยมคง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปิยะรัตน์_แบบฟอร์มDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 520 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวกมลชนก คชฤทธิ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กมลชนก_แบบฟอร์มDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พิมลพร_แบบฟอร์มDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อารีรัตน์DMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ลดาวัลย์_แบบฟอร์มDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศุภรานันท์_แบบฟอร์มDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวนุชนาฏ ชิดตะคุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นุชนาฏDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวสุภาพร สมบัติ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สุภาพรDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย